Uz otvaranje Galerije Ismeta Rizvića u Bošnjačkom institutu 4. marta 2008. godine

U vremenu nekih opštih neugodnih gibanja i zlih slutnji, kuća u kojoj se nalazimo oaza je duhovnosti i duhovnog smiraja. Čuju se tu često Mozartove sonate, Chopinova nokturna, Brahmsove i Lisztove etide i minijature, kao i skladbe mnogih velikana svjetske i domaće muzičke scene. Na zidovima holova i dvorana, po stubištima, dakle u punom enterijeru ovog zdanja – Bošnjačkog instituta u Sarajevu – postavljeno je na desetine i desetine likovnih djela najboljih reprezentanata bosanskohercegovačke likovne umjetnosti, sa posebnim akcentima na djela bošnjačke određenosti. Iz ove obimne cjeline posebno se izdvaja prostor sa djelima Mersada Berbera, a evo danas otvara se i druga separatna jedinica posvećena djelima našeg vrsnog akvareliste bosanskog pejzaža slikara Ismeta Rizvića.

Izložena kolekcija dobro je smišljen korak Rizvićeve stvaralačke biografije, kroki sastavljen od 47 akvarela i 3 veća pastela. Ovom nevelikom cjelinom želi nam se pružiti mogućnost da, rekli bismo, u jednom gotovo letimičnom pogledu naslutimo kroz kakve je sve faze slikanja svojih akvarela prolazio Ismet Rizvić, stavljajući na ovlaženi papir svoje akvarelne boje, dopuštajući im da se razlivaju i gube na poljima porozne podloge. Stotine i stotine radova u tehnici akvarela bili su kao neki opšti fon iz kojeg je selektorski oštroumno izvučena ova kroki kolekcija Rizvićevog "brzog slikanja", tako da smo dobili, u skraćenom vidu, mogućnost uvida u punu raznovrsnost i bogatstvo stvaralačkog opusa jednog od naših najistaknutijih akvarelista, Ismeta Rizvića.

Tako, ovaj evolutivni kroki, vidimo, počinje sa fazom u kojoj Ismet Rizvić slika svoje akvarele u punom respektu prema svijetu realnog, pri čemu se posebna pažnja poklanja tematici arhitektonske baštine stare Bosne, ali njegov interes ne ispušta ni bosanski pejzaž, priroda koja našeg akvarelistu privlači svojim svjetlosnim čarolijama, sumaglicama i fluidima, kojima se, kao činjenicama realnog i objektivnog, podređuje akvarelska supstanca i materijal. To je, dakle, faza u kojoj naš Ismet svoje znanje izuzetnog akvareliste koristi u svrhu prikazivanja postojećeg, slika datosti kojima smo okruženi i koje čine naš ambijent.

Iduća, "druga" faza ukazuje na skok Ismeta Rizvića u imaginarno, u slobodnu akvarelsku igru, ali ipak ne bez oslonca na prethodne doživljaje, na memoriju viđenog i doživljenog. Ti su listovi kao natopljeni snom i snoviđenjem, dramatikom i najfinijim nijansama akvarelnog kolorizma, ali ipak ne bez aluzija na realno i moguće. To su pejzaži koje slikar vidi kada zatvori očne kapke, pa svoju četkicu prepušta mašti i svjetlosnim igrama, dosjetkama, i slučajnostima. Te gotovo muzičke akvarelske maštarije oslobođene su naglašene discipline i slikarskog šematizma, pa ih doživljavamo kao nadahnuto lutanje, kao igru...

Treća faza nastaje kada Ismet Rizvić još dalje, još hrabrije odlazi od činjenica objektivnog, pa iznenađujuće odlučno ulazi u područje čiste apstrakcije. I taj njegov prodor u moderno, apstraktno, bio je, nažalost, prekinut Ismetovim iznenadnim odlaskom od nas, a nama ostaje da tek naslućujemo kakva bi sve koloristička bogatstva otkrili njegovi akvareli, kada predmetnost zamjenjuje likovni jezik čiste forme, apstraktnog kolorizma i hrabrog slikarskog gesta.

Ovaj galerijski prostor, rekosmo, posvećen je djelima rano preminulog Ismeta Rizvića, sentimentalnog i tananog slikara sjene i likovnih zanosa, svijeta čudesnog neba i čuda svjetlosti, mašte i igre. Dobrotom i plemenitošću njegove supruge, Bošnjački institut u Sarajevu dobio je od gospođe Mubere ovu izuzetno vrijednu akvarelsku cjelinu Ismetovih radova, kojima je enterijerski prostor ovog, recimo, hrama kulture i umjetnosti dobio na većoj privlačnosti i obogatio svoju ponudu novim estetskim sadržajima i vrijednostima. Gospodin Adil Zulfikarpašić rado je i sa punom spremnošću otvorio vrata svoga instituta, dodijelivši ovoj kolekciji posebnu prostoriju i davši poseban tretman njenoj prezentaciji.

Svi oni koji ubuduće budu posjećivali ovaj prostor duhovnosti i kulture dobili su priliku više da u ovoj dvorani, čije zidove, kao akvarelski dragulji, krase radovi Ismeta Rizvića, dožive trenutke najdelikatnijeg likovnog intimizma, fluidnosti i duboko plemenitog osjećanja svijeta kome je pripadao čovjek trajno urezan u naša sjećanja, naš prijatelj i drag sugrađanin, nadahnuti akvarelista Ismet Rizvić.

                                                                                                 Vefik Hadžismajlović